Tjänster som ingår

HR processer och rutiner

Vi stöttar er i skapandet av dokumentation, rutiner och processer som är viktigt vid olika händelser. Med bra och tydliga processer skapar du en trygghet i din organisation.

 

 

 

Avtal och dokument 

Att ha bra och tydliga avtal med god struktur hjälper dig bland annat vid oförutsedda personalärenden, då det är viktigt med god dokumentation.

 

 

 

 

Medarbetarundersökningar

Genom att utföra och kontinuerligt arbeta med medarbetarundersökningar visar du som arbetsgivare att du bryr dig om dina medarbetare. 

 

 

 

Arbetsmiljöarbete

Genom en god arbetsmiljö skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska må bra och förutsättningar för att utveckla ditt företag. I denna modul stöttar vi dig i att aktivt jobba med din arbetsmiljö.

 

Läs mer

HR processer och rutiner

Vi stöttar er i skapandet av dokumentation, rutiner och processer som är viktigt vid olika händelser. Med bra och tydliga processer skapar du en trygghet i din organisation.

 

 

 

Avtal och dokument 

Att ha bra och tydliga avtal med god struktur hjälper dig bland annat vid oförutsedda personalärenden, då det är viktigt med god dokumentation.

 

 

 

 

Medarbetarundersökningar

Genom att utföra och kontinuerligt arbeta med medarbetarundersökningar visar du som arbetsgivare att du bryr dig om dina medarbetare. 

 

 

 

Lön och löneadministration

Lön är en tidskrävande och komplex process. Överlämna all hantering av löner och reseräkningar till oss.

 

 

 

 

Arbetsrätt

Som arbetsgivare finns det en rad olika regelverk att förhålla sig till. Vi guidar dig i arbetsrättsliga frågor och stöttar dig vid svåra situationer och krångliga personalärenden.

 

 

 

Arbetsmiljöarbete

Genom en god arbetsmiljö skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska må bra och förutsättningar för att utveckla ditt företag. I denna modul stöttar vi dig i att aktivt jobba med din arbetsmiljö.

 

HR processer och rutiner

Vi stöttar er i skapandet av dokumentation, rutiner och processer som är viktigt vid olika händelser. Med bra och tydliga processer skapar du en trygghet i din organisation.

 

 

 

Avtal och dokument 

Att ha bra och tydliga avtal med god struktur hjälper dig bland annat vid oförutsedda personalärenden, då det är viktigt med god dokumentation.

 

 

 

 

Medarbetarundersökningar

Genom att utföra och kontinuerligt arbeta med medarbetarundersökningar visar du som arbetsgivare att du bryr dig om dina medarbetare.