Rekrytering och search

Rekrytering – Varje rekrytering är unik och en viktig investering. Vi har lång erfarenhet av rekrytering som hantverk och genom engagemang, kunskap och metodik hjälper vi dig att hitta rätt kompetens. Vi har ett brett kontaktnät och en bred marknadskännedom. Vår erfarenhet finns inom flera olika branscher, från små- till stora organisationer samt inom statlig- och kommunal verksamhet. Vi stöttar er i hela rekryteringsprocessen, searchprocessen samt i fristående fördjupade personbedömningar, till exempel second opinion.

 

Search – Vissa roller kan vara svåra för er som företag att få tag på. Genom vårt search-abonnemang hjälper vi er att hålla koll på marknaden där vi kontinuerligt och aktivt letar efter önskad kompetens så att ni får den när den är tillgänglig. 

 

Genom att ha ett abonnemang via HR by Oak har vi god kännedom om din verksamhet vilket gör att rekryteringsprocessen går fortare och vår kundkännedom ger oss en möjlighet att vara än mer träffsäker i våra rekryteringar.