Medarbetarundersökningar

Genom att utföra och kontinuerligt arbeta med medarbetarundersökningar visar du som arbetsgivare att du:

 

  • Bryr dig om dina medarbetare
  • Jobbar med att identifiera brister i arbetsmiljö och trivsel
  • Genom kunskap om dina medarbetare jobbar med medarbetarengagemang

 

Att arbeta med ovannämnda faktorer leder till minskad sjukfrånvaro och mindre personalomsättningar, men framförallt större arbetsglädje och ökad kvalité och produktion. Det stärker även ditt arbetsgivarvarumärke som attraherar kompetenta medarbetare och nöjdare kunder. 

 

Hur vi hjälper dig:

  •  Vi genomför och återkopplar resultat av undersökninge
  • Vi hjälper dig att göra en strategi för hur du kan åtgärda brister
  • Vi jobbar med kontinuerliga uppföljningar som är grunden för ett lyckat resultat