Lön och löneadministration

Lön är en tidskrävande och komplex process. Genom att lämna över all hantering av löner och reseräkningar till oss ser vi till att era löner blir korrekta och betalas ut till rätt person i rätt tid. Vi erbjuder en flexibel lönehantering som endast kostar för dig när du behöver den. Vi ger dig en kvalificerad löneavdelning till en fast kostnad som frigör tid för din organisation så ni kan lägga fokus på kärnverksamheten. Vi kan också erbjuda stöd i lönerevisionsarbete, lönekartläggning och i lönesättning.