HR processer och rutiner

Genom rutiner och processer skapar ni tydlighet och det sparar tid. Det skapar också likvärdighet i personalfrågor vilket underlättar för alla medarbetare att göra rätt. Rutiner och processer minskar sårbarheten och underlättar för introduktion av nya medarbetare. I denna tjänst hjälper vi er att skapa personal- och chefshandböcker och ser till att era rutiner och processer är och hålls uppdaterade. 

 

Varför rutiner och processer? Tänk om ni haft en rekryteringsprocess som avslutats. Efter en tid kommer en av kandidaterna i processen och anser att hen har blivit diskriminerad. Finns det ingen dokumentation eller process är det svårt att visa på att du som arbetsgivare anställt den med lämplig kompetens oavsett kön, religion eller ålder. Med bra och tydliga processer skapar du en trygghet i ovana situationer och i din organisation.