Grupp och individutveckling

Inom grupputveckling arbetar vi med olika testverktyg som mynnar ut i åtgärder som till exempel pekar ut riktningen för en grupp eller får den att fungera bättre. Det kan vara en grupp som behöver hjälp med att starta en förändringsprocess i företaget eller en ledningsgrupp för att skapa bättre samsyn för att driva företaget åt rätt håll.

 

Vi arbetar också med människor på individnivå utifrån varje persons behov och utgångspunkt. Vi använder olika verktyg och modeller för att hjälpa ledare och medarbetare att komma vidare. Mycket av arbetet handlar om samtal, reflektion och att sortera tankar. Syftet kan till exempel vara att: utvecklas i jobbet, få inspiration och motivation samt sortera tankar och hitta strukturer för att minska stress.