Avtal och dokument inom HR

Vi hjälper dig att ta fram avtal och dokument som rör din personal. Vi kan tillsammans med dig se över de avtal ni har eller ta fram nya avtal och dokument. Vi jobbar med anställningsavtal, förhandlingsprotokoll, sekretessavtal, avtal gällande GDPR, delegeringar inom arbetsmiljö, introduktionsmaterial, dokumentation kring medarbetarsamtal osv. Att ha bra och tydliga avtal med god struktur hjälper dig bland annat vid oförutsedda personalärenden då det är viktigt med god dokumentation.