Arbetsrätt

Som arbetsgivaren har du många skyldigheter gentemot dina anställda. Vi guidar dig i arbetsrättsliga frågor och stöttar dig inom arbetsrätten vid svåra situationer och krångliga personalärenden. Genom denna modul stödjer vi dig genom att:

  • Tolka kollektivavtal, LAS- och MBL-lagar.  
  • Representera ditt företag i olika förhandlingssituationer med fackliga parter. Vi fungerar som en rådgivande part eller sköter förhandlingen åt dig.
  • Ge dig stöd vid: uppsägningar (arbetsbrist, misskötsel), varningar, omorganisationer, förhandlingar vid chefstillsättningar, förändringar gällande arbetstider osv.